Tomasz Krówczyński

    Wiek: 53 lata | Wykształcenie: średnie | Praca: własna działalność gospodarcza

    Żonaty. Radny bieżącej kadencji 2014-2018. Obecnie analityk, programista. Wcześniej handel hurtowy i detaliczny, usługi, produkcja maszyn cukierniczych i cukiernicza. Zdobyte doświadczenie zagraniczne. Od 20 lat zajmuję się projektowaniem i tworzeniem systemów informatycznych związanych z bezpieczeństwem, monitorowaniem  i zarządzaniem, wspomagających działalność w wielu istotnych dla funkcjonowania kraju instytucjach i przedsiębiorstwach. W niespełna rok kadencji Radnego skutecznie zrealizowałem ponad 50 zadań i problemów zgłaszanych przez mieszkańców miasta. Jako jeden z nielicznych utrzymywałem stały kontakt telefoniczny z mieszkańcami i kolportowałem „listy do sąsiadów”. Na bieżąco informowałem o swoich działaniach, a na zakończenie kadencji opublikowałem sprawozdanie.

    Jestem wierny przyrzeczeniu:
    „Ślubuję sprawować obowiązki godnie, rzetelnie i uczciwie dla dobra miasta i jego mieszkańców”

    Start typing and press Enter to search