2

Program

1. Utworzymy sieć komunikacji miejskiej – dzięki niej dojedziesz do miejsc ważnych dla Ciebie.

2. Zadbamy o aktywną politykę senioralną:

– wesprzemy Cię w opiece nad bliską osobą,

– stworzymy Dzienny Dom Seniora,

– utworzymy sieci klubów seniora.

3. Doprowadzimy do powstania żłobka z prawdziwego zdarzenia:

– stworzymy miejsce, gdzie maluchy będą miały profesjonalną opiekę,

– doprowadzimy w porozumieniu z rodzicami do powstania żłobka.

4. Jak zawsze będziemy wspierać lokalną przedsiębiorczość poprzez:

– promowanie lokalnych produktów,

– wspieranie w promocji lokalnych przedsiębiorców.

5. Pozyskamy kolejnych inwestorów tworzących nowe miejsca pracy poprzez:

– pozyskiwanie terenów pod nowe inwestycje.

6. Urealnimy zasady funkcjonowania Budżetu Obywatelskiego poprzez:

– przekazanie kompetencji komisji do podejmowania decyzji (komisja będzie posiadała uprawnienia do weryfikacji kosztorysu).

7. Zadbamy o drogi i chodniki w mieście – jest to do zrealizowania w trakcie jednej kadencji.

8. Dokończymy budowę kompleksu rekreacyjno-sportowego przy ul. Parkowej.

9. Poprawimy stan bazy sportowej przy miejskich szkołach (m.in. budowa hali sportowej przy II LO).

10. Zadbamy o ekologię i ochronę środowiska. Poprzez nadzorowanie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Wólce Rokickiej dążymy do:

– racjonalizacji systemu gospodarowania odpadami,

– promowania działań ukierunkowanych na segregowanie, odzysk odpadów i wtórne ich zagospodarowanie, co ma bezpośredni wpływ na kształtowanie opłaty ponoszonej przez mieszkańców,

– dbałości o tereny zielone, prowadzenie nowych nasadzeń, pielęgnację drzewostanu.

11. Utworzymy forum młodzieży lubartowskiej, żeby młodzież mogła decydować o sprawach naszego miasta.

12. Zadbamy o rozwój kultury i turystyki w mieście:

– poprawimy jej ofertę dla mieszkańców i gości oraz pochwalimy się nią na zewnątrz.

13. Sprawimy, że Lubartów będzie identyfikowalny w Polsce:

– zbudujemy jego markę, nadamy naszemu miastu tożsamość.

Start typing and press Enter to search