Radosław Szumiec

Parę słów o mnie…

Mam 56 lat. Jestem żonaty, dochowałem się dwóch wspaniałych córek. Mieszkam w Lubartowie i świetnie znam to miasto. Ukończyłem studia wyższe na kierunku administracja, przez wiele lat pracowałem jako kierownik kontroli podatkowych oraz angażowałem się w działalność samorządową. Obecnie sprawuję funkcję zastępcy burmistrza Miasta Lubartów.

Jestem w pełni przygotowany do podjęcia wyzwań i odpowiedzialności związanych z pracą burmistrza. Mam na uwadze przede wszystkim dobro Lubartowa.

 

Co zrobię jako burmistrz Lubartowa?

 • Utworzę sieć komunikacji miejskiej;
 • Rozwinę aktywną politykę senioralną;
 • Doprowadzę do powstania profesjonalnego żłobka;
 • Wesprę działania pozwalające ukończyć budowę kompleksu rekreacyjno-sportowego przy ulicy Parkowej;
 • Skupię się na poprawie infrastruktury, estetyki miasta i powiększeniu terenów zielonych;
 • Będę ze wszystkich sił wspierał lokalną przedsiębiorczość;
 • Zajmę się szukaniem inwestorów, którzy zapewnią miejsca pracy mieszkańcom oraz wzbogacą budżet miasta;
 • Urealnię zasady funkcjonowania Budżetu Obywatelskiego;
 • Poprawię stan bazy sportowej przy miejskich szkołach;
 • Zadbam o ekologię i ochronę środowiska poprzez nadzorowanie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Wólce Rokickiej;
 • Postaram się o rozwój kultury w mieście oraz poprawę jej oferty;
 • Zbuduję markę Lubartowa, nadam naszemu miastu tożsamość i większą rozpoznawalność;
 • Stworzę forum młodzieży lubartowskiej;
 • Zatroszczę się o drogi i chodniki w mieście – i to w trakcie jednej kadencji.

 

Co zrobiłem dla Lubartowa jako zastępca burmistrza?

 • W 2012 roku powstał MOSiR, szkolący adeptów piłki nożnej we wszystkich grupach rozgrywkowych. W obecnej drużynie LEWART-u występują głównie wychowankowie klubu. MOSiR prowadzi inwestycję, w ramach której powstało najlepsze na Lubelszczyźnie boisko o sztucznej nawierzchni. W planach jest też ukończenie stadionu piłkarskiego z naturalną nawierzchnią oraz budowa budynku kubaturowego.
 • W lipcu 2013 roku rozpoczęło się wdrażanie nowoczesnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, w ramach czego powstał Zakład Zagospodarowania Odpadów w Wólce Rokickiej. Przeprowadzono rekultywację pobliskich wysypisk odpadów komunalnych. W gminach członkowskich wybudowano Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Zrealizowano program usuwania wyrobów zawierających azbest.
 • W infrastrukturze drogowej w latach 2014-2018 przebudowano ulice: Jesionową, Dębową, Partyzancką, Sienkiewicza, Władysława Jagiełły, Hanki Sawickiej, 1 Maja, Kosmonautów, Akacjową, Kozłowiecką. Trwają prace nad Jaśminową i Obywatelską. Zbudowano zatoki parkingowe przy ks. J. Popiełuszki. Przebudowano także: ciąg pieszy łączący 3 Maja z Paderewskiego, drogę boczną Findera, odwodnienie skrzyżowania Nowodworskiej z drogą do Solbetu, parking przy Lubelskiej.
 • Na ulicach Henryka Sienkiewicza, króla Jana III Sobieskiego oraz Piaskowej pojawiło się oświetlenie uliczne.
 • Powstało przejście dla pieszych przy dworcu PKP. Poza tym na bieżąco biorę udział przy budowie doraźnego przejścia przez tory w związku z blokadą głównego przejścia przez ruch towarowy pociągów.

Głosując na mnie, zyskacie obietnicę sprawnego, nowoczesnego i oszczędnego zarządzania Lubartowem, a także gwarancję rozwoju gospodarczego, ekonomicznego, kulturalnego i sportowego.

Start typing and press Enter to search