Radosław Szumiec

Szanowni Mieszkańcy Lubartowa,
Jestem mieszkańcem Lubartowa, mam 61 lat, jestem żonaty, mam dwie córki i wspaniałą wnuczkę Klarę.
Przez osiem lat pełniłem funkcję zastępcy burmistrza Lubartowa. W tym czasie zdobyłem duże doświadczenie w sprawowaniu funkcji publicznej. Dowiedziałem się, jak ciężka i wymagająca, ale jednocześnie przynosząca wiele satysfakcji jest praca samorządowca. Głównym celem moich działań było zawsze dobro miasta i jego mieszkańców. Przez ostatnie pięć lat pełnię funkcję sekretarza Gminy Uścimów i zastępcy Wójta, ta praca dała mi nieocenione spojrzenie na całość działalności gminy oraz zrozumienie potrzeb i priorytetów mieszkańców.

Jako kandydat na Burmistrza Miasta Lubartów posiadam wiedzę
i doświadczenie do zarządzania Naszym Miastem. Jestem przekonany, że doświadczenie i wiedza będą stanowić bardzo solidną podstawę mojej pracy na rzecz dobra Mieszkańców Lubartowa. Lubartów jest naszym wspólnym dobrem. Jestem gotowy współdziałać z każdym, kto podziela mój pogląd. Dlatego zachęcam do współpracy, zwłaszcza młodzież pełną energii, pomysłów, ideałów, wolną od rozgrywek politycznych.

Lubartowianie, Przyjaciele!
Sami możemy wziąć sprawy w swoje ręce i zadbać o lepszą przyszłość. Nikt za nas tego nie zrobi, nikt też nie zrobi tego lepiej. Musimy być skuteczni, bo naszym dzieciom chcemy zostawić Lubartów zasobny i nowoczesny, dając perspektywę pracy i godnego życia.
Ludzie, którzy wraz ze mną chcą działać dla dobra Naszego Miasta i Powiatu
Lubartowskiego zrzeszyli się apolitycznym ugrupowaniu „Wspólnota Lubartowska” Jeśli zdecydujecie się Państwo oddać głos na moją osobę, proszę również o poparcie w wyborach do Rady Miasta i Rady Powiatu przedstawicieli tego ugrupowania KWW Wspólnota Lubartowska.
Ubiegam się również o funkcję Radnego Rady Miasta Lubartów w Okręgu nr 1 poz.2

Start typing and press Enter to search