Janusz Kobyłka

    Janusz Kobyłka, z zawodu górnik, obecnie pracuje jako konserwator w Sp1. Jego życie charakteryzuje się aktywnym zaangażowaniem społecznym i charytatywnym.

    Jako aktywny wolontariusz Polskiego Czerwonego Krzyża (PCK), Janusz poświęca swój czas i energię na pomoc innym oraz na działania na rzecz społeczności lokalnej.

    Jest pomysłodawcą i uczestnikiem charytatywnych rajdów rowerowych po całej Polsce, których celem jest zbieranie funduszy na cele dobroczynne oraz propagowanie zdrowego stylu życia.

    Jego zaangażowanie społeczne i charytatywne zostało docenione, kiedy to został wybrany Człowiekiem Roku 2023 Ziemi Lubartowskiej, co świadczy o jego znaczącym wkładzie w rozwój społeczności lokalnej oraz pomoc potrzebującym.

    Start typing and press Enter to search