Tomasz Krówczyński

    Tomasz, zawodowo informatyk, pełni funkcję radnego Rady Miejskiej Lubartowa, gdzie dodatkowo jest przewodniczącym. Poza zaangażowaniem w życie publiczne, Tomasz jest również członkiem Męskiej Okazjonalnej Grupy Wokalnej „Chórtownia”.

    Jego praca jako informatyk umożliwia mu aktywny udział w rozwoju technologicznym i cyfrowym społeczności lokalnej, a także w podejmowaniu decyzji dotyczących rozwoju miasta i jego mieszkańców.

    Jako przewodniczący Rady Miejskiej Lubartowa, Tomasz angażuje się w działania na rzecz społeczności lokalnej, podejmując decyzje mające na celu poprawę warunków życia mieszkańców oraz rozwój miasta.

    Start typing and press Enter to search