Jolanta Góralska-Lato

    Jolanta Góralska-Lato jest zamężna i matką dwójki dzieci. Posiada wykształcenie uzyskane na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (kierunek psychologia) oraz na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, gdzie ukończyła studia podyplomowe z zakresu organizacji pomocy społecznej oraz zarządzania w administracji publicznej.

    Przez wiele lat pracowała w obszarze pomocy społecznej, pełniąc funkcję psychologa w Domu Pomocy Społecznej w Kocku oraz dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Lubartowie. W latach 2013–2019 związana była z Urzędem Miasta w Lubartowie, gdzie pełniła rolę Pełnomocnika Burmistrza Miasta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii oraz Kierownika Biura ds. Rodziny.

    Start typing and press Enter to search