Tomasz Drozd

  Wiek: 42 lata | Wykształcenie: średnie, techniczne | Praca: Resort Obrony Narodowej

  Jestem żonaty, syn Michał. Posiadam dwudziestoletnie doświadczenie w pracy na różnych stanowiskach związanych z ochroną osób i mienia. W trakcie 5 letniego pobytu i zatrudnienia w Londynie poznałem metody pracy w dziedzinie ochrony środowiska i obiegu odpadów wtórnych.
  Jestem animatorem kultury i sportu. Pełnię funkcję członka zarządu Lubartowskiego Uczniowskiego Klubu Sportowego. Współorganizuję
  turnieje szachowe. Sam również gram. W ubiegłym roku uczestniczyłem w Mistrzostwach Wojska Polskiego w Szachach.

  W Lubartowie pragnę zaakcentować kwestie bezpieczeństwa, kultury i sportu oraz ochrony środowiska naturalnego.

  Start typing and press Enter to search