Dorota Bułgajewska-Muzyka

    Wiek: 45 lat | Wykształcenie: wyższe | Praca: Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie

    Bezpartyjna, społeczniczka, regionalistka, nauczyciel dyplomowany. Absolwentka KUL, kierunek historia. Certyfikat ZMP z jęz. niemieckiego Goethe-Institut. Propagatorka aktywnego spędzania czasu wolnego w czystym środowisku, wspiera młodzieżowe talenty, pomaga ludziom poszkodowanym w Stanie Wojennym, członek Lubartowskiego Towarzystwa Regionalnego. Pomysłodawczyni oraz współautorka filmu o prałacie A. Tokarzewskim. Wielokrotnie wyróżniana i nagradzana. M.in. w 2016 r. najwyższe odznaczenie w oświacie Medal Komisji Edukacji Narodowej. W 2018 r. uhonorowana Medalem „Pro Patria” oraz tytułem „Kobieta sukcesu” gazety „Wspólnota”.

    „Szacunek ludzi do pokoleń, do drugiego człowieka, godne traktowanie zwierząt, dbałość o środowisko,  o bezpieczne otoczenie dla wszystkich, tworzenie miejsc pracy, promocja tego, co w Lubartowie mamy najlepsze, dostęp do oferty kulturalnej dla każdego, integracja międzypokoleniowa to jest nasz kapitał na przyszłość!”

    Start typing and press Enter to search