Radosław Szumiec

    Absolwentem Prawa i Administracji na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie jest osoba wyjątkowo wykształcona, o szerokich kompetencjach w dziedzinie prawa i administracji. Specjalizuje się w sprawach podatkowych, finansowych oraz pozyskiwaniu funduszy, co stanowi niezwykle istotną kompetencję w kontekście działalności samorządowej.

    W ciągu ośmiu lat, od 2011 do 2018 roku, pełnił funkcję zastępcy Burmistrza Miasta Lubartowa, gdzie zdobył niezbędne doświadczenie w zarządzaniu i podejmowaniu decyzji na szczeblu samorządowym. Następnie, przez ostatnie pięć lat, sprawował obowiązki sekretarza i zastępcy Wójta Gminy Uścimów, co pozwoliło mu poszerzyć swoje umiejętności oraz zapoznać się z różnorodnymi aspektami pracy administracyjnej na poziomie gminnym.

    Jego gotowość do objęcia funkcji burmistrza Lubartowa oraz umiejętność budowania pozytywnego wizerunku Urzędu i promocji miasta świadczą o jego zaangażowaniu w rozwój społeczności lokalnej. Jego doświadczenie, wiedza i zdolności zarządcze mogą przyczynić się do dalszego wzrostu Lubartowa oraz do skutecznego zarządzania jego zasobami i inicjatywami rozwojowymi.

    Start typing and press Enter to search