Ewa Boczek

    Ewa Boczek, magister prawa i administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, jest specjalistką w sprawach podatkowych, finansowych oraz pozyskiwania funduszy. Przez siedem lat, od 2011 do 2018 roku, pełniła funkcję zastępcy Burmistrza Miasta Lubartowa, zdobywając szerokie doświadczenie w zarządzaniu i podejmowaniu decyzji na szczeblu lokalnym.

    Od pięciu lat kontynuuje swoją pracę jako sekretarz i zastępca Wójta Gminy Uścimów. Jej zaangażowanie i umiejętności zarządzania sprawiają, że jest przygotowana do pełnienia funkcji burmistrza Lubartowa. Ponadto, ma zdolności do budowania pozytywnego wizerunku Urzędu oraz promocji Lubartowa jako atrakcyjnego miejsca do życia i inwestowania.

    Ewa Boczek jest silną kandydatką, mającą bogate doświadczenie w administracji publicznej i szeroką wiedzę w dziedzinie prawa oraz zarządzania finansami publicznymi. Jej determinacja i zaangażowanie w rozwój lokalnej społeczności stanowią fundamenty dla skutecznej pracy na rzecz dobra mieszkańców.

    Start typing and press Enter to search