Marian Olesiejuk

  Wiek: 65 lat | Wykształcenie: średnie| Praca: emerytowany dyrektor ZZO w Wólce Rokickiej

  Żonaty, 2 dzieci, 2 wnuków. Całe moje życie zawodowe związane jest z gospodarką komunalną, głownie z gospodarką odpadami. Kierowałem biurem Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej a następnie, jako dyrektor Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Wólce Rokickiej pozyskałem szwajcarską dotację, co pozwoliło zrealizować inwestycję – ZZO za kwotę ponad 62 milionów PLN i zrekultywować wiele wysypisk śmieci w naszym otoczeniu. Należy zmienić styl pracy Rady. Formułę „Ja mam zawsze rację” zastąpić: liczbami, faktami i korzyściami dla mieszkańców. Jako Radny będę działać na rzecz:

  • gospodarowania odpadami u źródła (zmniejszenia kosztów ich zagospodarowania),
  • pozyskania środków na zmianę syst. grzewczych na niskoemisyjne,
  • sprawiedliwego dla mieszkańców podziału środków, np. na budowę oraz remonty infrastruktury drogowej,
  • poprawy stanu odwodnienia głównych ulic miasta,
  • budowy ścieżek rowerowych w mieście,
  • stworzenia systemu informacji mieszkańców do powiadamiania o zagrożeniach, awariach czy wyłączeniach mediów, o odbiorze odpadów, także o wydarzeniach z zakresu kultury i sportu.

  Start typing and press Enter to search