Małgorzata Strukowicz

    Wiek: 48 lat | Wykształcenie: wyższe | Praca: MOPS w Lubartowie

    Kandyduję po raz pierwszy w wyborach samorządowych. Jestem osobą bezpartyjną. Pochodzę z Lubartowa. Na co dzień pracuję z ludźmi, znam problemy społeczne, nie są mi obce zagadnienia dotyczące mieszkańców Lubartowa. Jestem współorganizatorem licznych projektów socjalnych kierowanych do społeczności lokalnej z miasta Lubartowa, których celem jest przeciwdziałanie zjawisku marginalizacji i wykluczenia społecznego. Chcę podejmować działania zmierzające do poprawy bytu i sytuacji mieszkańców  naszego miasta, słuchać zgłaszanych potrzeb, obiektywnie je definiować  a następnie wykorzystywać  posiadane doświadczenie  celem skutecznego działania na rzecz innych. Dziękuję za oddanie głosu na moją osobę.

    Start typing and press Enter to search