Halina Żeromska

    Halina Żeromska, mająca 76 lat, posiada wykształcenie wyższe z tytułem inżyniera technologii żywności ze specjalizacją w mleczarstwie. Jest emerytką, ale nadal aktywnie uczestniczy w życiu społecznym.

    Od 2014 roku jest zaangażowana w działalność Stowarzyszenia Klub Aktywnych Art.-Fit, gdzie pełni funkcję sędziego w konkurencjach Nordic Walking. Jej zaangażowanie w tego typu aktywności promuje zdrowy tryb życia i aktywność fizyczną wśród osób starszych.

    Halina Żeromska była członkiem Rady Seniorów w latach 2016-2020, a od 2017 roku pełni funkcję przewodniczącej tej Rady. Jej zaangażowanie w Radę Seniorów pozwala na reprezentowanie interesów osób starszych w lokalnej społeczności oraz podejmowanie inicjatyw mających na celu poprawę warunków życia seniorów.

    Jako emerytka o bogatym doświadczeniu zawodowym, Halina Żeromska nadal aktywnie uczestniczy w życiu społecznym, angażując się w różnorodne inicjatywy społeczne i kulturalne, co stanowi inspirację dla wielu osób w jej otoczeniu.

    Start typing and press Enter to search