Arleta Komsta

    Arleta Komsta, mająca 38 lat, jest przedsiębiorczynią oraz właścicielką Salonu Fryzjerskiego „Vellis” w Lubartowie. Jest bezpartyjna i matką 14-letniego syna.

    Jej działalność jako właścicielki salonu fryzjerskiego wymaga nie tylko umiejętności fryzjerskich, ale także zdolności zarządzania biznesem, obsługi klienta oraz kreatywności w kreowaniu nowych trendów w fryzjerstwie.

    Jej zaangażowanie jako przedsiębiorcy może przyczynić się do rozwoju lokalnej społeczności poprzez tworzenie miejsc pracy, promowanie usług fryzjerskich oraz aktywny udział w życiu gospodarczym miasta Lubartów.

    Start typing and press Enter to search