Danuta Małyska

    Wiek: 41 lat | Wykształcenie: wyższe | Praca: nauczyciel

    Mężatka, 2 dzieci. Wykształcenie: UMCS w Lublinie, Magister Wychowania Muzycznego, Lubelska Szkoła Biznesu, Studium Zastosowań Informatyki, UMCS w Lublinie Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne w zakresie nauczania plastyki, UMCS w Lublinie, Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne w zakresie Emisji Głosu dla nauczycieli, kwalifikacje z zakresu organizacji i zarządzania oświatą, Społeczny Inspektor Pracy w szkole/placówce oświatowej.Współpracuję z Jednostką Certyfikującą Żywność Ekologiczną – od 13 lat prowadzę gospodarstwo ekologiczne.Kształcenie i wychowanie jest moją pasją. Wspieram talenty. Przygotowuję do pełnego uczestnictwa w kulturze.

    Wiem, że jako Radna mogę na tym polu zrobić wiele dla Naszego Miasta.

    Start typing and press Enter to search