Przemysław Kural

    Przemysław Kural, mający 64 lata, posiada wykształcenie wyższe w dziedzinie Ogrodnictwa. Ukończył również studia podyplomowe z zakresu „Ochrony i Kształtowania Środowiska” oraz „Wychowania Obronnego”. Jest nauczycielem dyplomowanym, który przez 29 lat pracował w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie, a dodatkowo kilka lat spędził w II Liceum Ogólnokształcącym im. P. Firleja w Lubartowie.

    Jest mężem oraz ojcem dwóch córek. Posiada bogate doświadczenie w różnych dziedzinach życia społecznego. Jest Instruktorem Pierwszej Pomocy, Przodownikiem Turystyki Pieszej oraz Turystyki Górskiej w PTTK oraz Strażnikiem Społecznej Straży Rybackiej.

    Start typing and press Enter to search