Piotr Jaworski

  Wiek: 54 lata | Wykształcenie: wyższe | Praca: pracownik naukowy, wykładowca

  Żonaty, 2 dzieci. Jestem absolwentem Politechniki Lubelskiej, Politechniki Warszawskiej oraz Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. Zawodowo pracuję w Lublinie. Zajmuję się zarządzaniem, prawem pracy, ergonomią i technicznym bezpieczeństwem pracy. Jestem wykładowcą oraz trenerem w powyższych dziedzinach.

  Pragnę szczególnie zwrócić uwagę na:
  • sytuację osób starszych oraz niepełnosprawnych przez likwidację barier architektonicznych, polepszenie komunikacji miejskiej, zwiększenie działań dedykowanej im pomocy społecznej;
  • poprawę układu komunikacji w mieście poprzez modernizację i remonty istniejących ulic, budowę nowych, rozbudowę i organizację parkingów oraz miejsc postojowych;
  • poprawę ochrony środowiska przez racjonalne wykorzystanie istniejącej i budowę nowej infrastruktury oraz popularyzację zagadnień z tym związanych.

  Wystarczy mi energii i determinacji aby działać na rzecz Naszej lubartowskiej społeczności. Liczę na Państwa poparcie.

  Start typing and press Enter to search