Zbigniew Mitura

  Wiek: 56 lat | Praca: emerytowany górnik

  Zbigniew Mitura ‐ Wasz sąsiad z ulicy Księżycowej (os. Kopernika). Całe życie pracowałem w górnictwie, z czego większość spędziłem w kopalni „Bogdanka”. Obecnie jestem na emeryturze. Swój wolny czas chciałbym poświęcić na rzecz pracy dla lokalnej społeczności. Znam Lubartów i jego problemy. W Radzie Miasta zawsze będę głosem jego mieszkańców, skłaniając do działań odpowiadającym ich potrzebom.

  • Zaangażuje się w rozwój powszechnie dostępnej infrastruktury sportowej.
  • Będę postulował zwiększenie środków przeznaczanych na budżet obywatelski.
  • Podejmę kroki w kierunku rozwiązania problemu zanieczyszczenia środowiska w mieście.
  • Nie zgodzę się na podniesienie cen za wywóz odpadów komunalnych.
  • Chcę poprawić estetykę i wygląd miasta poprzez wyeksponowanie jego historycznej zabudowy.

   

  Lubartów – miasto przyjazne mieszkańcom!

  Start typing and press Enter to search